הדקטוריון החברתי

הדיקטוריון החברתי שלנו

האנשים והנשים שמאמינים בנו ומלווים אותנו כל הדרך אל היעד: הגדלת תרבות הנתינה בישראל ולישראל.

הצטרפו לארגונים שתורמים חכם